top_border_box

Zakladanie firiem

Neznalosťou legislatívy, príslušných právnych predpisov a absenciou skúseností sa môže proces založenia spoločnosti výrazne predĺžiť a predražiť. Využitím našich služieb Vás odbremeníme od časovo náročných procesov vypĺňania tlačív, behania po úradoch a čakania v nekonečných radách, čím získate časový priestor a môžete sa tak zamerať výsostne len na Váš biznis.

Cenník

Ceny sú konečné vrátane súdnych a právnych poplatkov a ostatných nákladov spojených so založením firmy. Uvedené ceny obsahujú maximálne 5 živnostenských listov a v prípade, že firma má záujem o registráciu viacerých živn. listov, cena sa zvýši o 5 Eur na každý ďalší živnostenský list.

V cene je zahrnuté:

  • konzultácie s klientom o založení spoločnosti
  • príprava všetkých potrebných zmlúv a dokladov na registráciu firmy
  • zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
  • zabezpečenie notárskych služieb
  • podanie návrhu na zápis do OR
  • nahlásenie v CDCP (len v prípade akciovej spoločnosti)
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade na daň z príjmu, prípadne na ďalšie dane

 

Právna forma spoločnosti Cena bez DPH
Spoločnosť s ručením obmedzeným 550 Eur
Akciová spoločnosť 1700 Eur
Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok