top_border_box

Správa firiem

Správa firiem, tzv. (Fiduciary Service) je typ služby, pri ktorej zabezpečujeme komplexnú správu spoločnosti  na základe inštrukcií klienta. Podstatou tejto služby je zabezpečenie anonymity klienta. Služba zahŕňa vedenie firmy a spracovanie účtovníctva pre klienta. Tento typ služby je špecifický rozsiahlou rôznorodosťou potrieb klientov, kedy je  náročné stanoviť jednotnú cenu,  preto sú cenové ponuky vypracované až po konzultácii s klientom. 

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok