top_border_box

Reporting

„Nemôžme riadiť to, čo nemôžme merať“
William Hewlett

Na to aby sme boli schopní realizovať správne rozhodnutia o ďalšej existencii, výkonnosti, prípadne rozvoji firmy musíme byť schopní čítať a porozumieť finančným výkazom. Preto je potrebné spracovať výsledky z finančných výkazov do rôznych foriem reportov analýzy spoločnosti, ktoré umožňujú firme prijať rozhodnutia potrebné k riadeniu firmy.

Pre klientov poskytujeme rôzne formy manažérskych reportov (výkazov) zostavených z účtovných podkladov (finančných výkazov) podniku podľa potrieb manažmentu, prípadne materskej spoločnosti. Výkazy spracovávame na mesačnej alebo kvartálnej báze.

Prehľad základných výkazov:

  • Analýza Súvahy
  • Analýza Výkazu ziskov a strát
  • Analýza nákladového správania firmy
  • Finančná analýza – likvidity, aktivity, zadĺženosti a rentability podniku
  • Cash Flow
  • Sledovanie majetku
  • Sledovanie režijných nákladov
  • Dohadné položky

... prípadne iné podľa potrieb klienta

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok