top_border_box

Predaj firiem

Založenie spoločnosti štandardne trvá tri týždne, prípadne dlhšie. V prípade okamžitej potreby podnikania je však možné kúpiť si už hotovú založenú spoločnosť  (Ready-made spoločnost)  a stať sa tak majiteľom firmy už v priebehu niekoľkých hodín.

Ready-made spoločnosti – sú to firmy, ktoré sme založili výhradne za účelom ďalšieho predaja, čo znamená, že sú  pripravené k okamžitému predaju a následného prevodu. Takéto spoločnosti majú pridelené IČO, DIČ a sú zapísané v Obchodnom registri. Pri prevode Ready-made spoločnosti takisto zabezpečujeme všetky nevyhnutné zmeny týkajúce sa daného prevodu (zmena obchodného mena, sídla, zápis do Obchodného registra).

Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok