top_border_box

Výpovedné doby a výška odstupného od 1.1.2013

 

Ak zamestnávateľ skončil, v zmysle paragrafu 63, odstavec 1 Zákonníka práce, so zamestnoncom pracovný pomer výpoveďou z dôvodov:

1) zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti,

2) nadbytočnosti zamestnanca,

3) zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,

zamestnanec má okrem výpovednej doby nárok na odstupné, ktorého výška je závislá od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa. Výpovednú dobu nie je možné zameniť za odstupné.

 • ak pracovný pomer trvá menej ako 1 rok, výpovedná doba je mesiac a nárok na odstupné nie je
 • ak pracovný pomer trvá 1 rok alebo viac, no menej ako 2 roky, výpovedná doba je 2 mesiace, nárok na odstupné nie je
 • ak pracovný pomer trvá 2 roky alebo viac, no menej ako 5 rokov, výpovedná doba je 2 mesiace, nárok na odstupné je najmenej 1 priemerný mesačný zárobok
 • ak pracovný pomer trvá 5 rokov alebo viac, no menej ako 10 rokov, výpovedná doba je 3 mesiace, nárok na odstupné je najmenej 2 priemerné mesačné zároboky
 • ak pracovný pomer trvá 10 rokov alebo viac, no menej ako 20 rokov, výpovedná doba je 3 mesiace, nárok na odstupné je najmenej 3 priemerné mesačné zároboky
 • ak pracovný pomer trvá 20 rokov alebo viac, výpovedná doba je 3 mesiace, nárok na odstupné je najmenej 4 priemerné mesačné zároboky

Pri ukončení pracovného pomeru dohodou z rovnakých dôvodov uvedených vyššie, zamestnancovi v zmysle par. 76, odstavec 2, Zákonník práce, v tomto prípade neplynie výpovedná doba, no má nárok na odstupné nasledovne:

 • ak pracovný pomer trvá viac ako 2 roky, nárok na odstupné je najmenej 1 priemerný mesačný zárobok
 • ak pracovný pomer trvá 2 roky alebo viac, no menej ako 5 rokov,  nárok na odstupné je najmenej 2 priemerné mesačné zároboky
 • ak pracovný pomer trvá 5 rokov alebo viac, no menej ako 10 rokov,  nárok na odstupné je najmenej 3 priemerné mesačné zároboky
 • ak pracovný pomer trvá 10 rokov alebo viac, no menej ako 20 rokov,  nárok na odstupné je najmenej 4 priemerné mesačné zároboky
 • ak pracovný pomer trvá 20 rokov alebo viac, nárok na odstupné je najmenej 5 priemerných mesačných zárobokov

Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa z iných dôvodov, zamestnanec má nárok na uplatnenie výpovednej doby, no nárok na odstupné mu zaniká. Výpovednú dobu nie je možné v tomto prípade zameniť za odstupné

 • ak pracovný pomer trvá menej ako 1 rok, výpovedná dobia je 1 mesiac
 • ak pracovný pomer trvá 1 rok alebo viac, no menej ako 2 roky, výpovedná doba je 2 mesiace
 • ak pracovný pomer trvá 2 roky alebo viac, no menej ako 5 rokov, výpovedná doba je 2 mesiace
 • ak pracovný pomer trvá 5 rokov alebo viac, no menej ako 10 rokov, výpovedná doba je 2 mesiace
 • ak pracovný pomer trvá 10 rokov alebo viac, no menej ako 20 rokov, výpovedná doba je 2 mesiace
 • ak pracovný pomer trvá 20 rokov alebo viac, výpovedná doba je 2 mesiace
Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok