top_border_box

Cenník služieb formou mesačného paušálu

počet položiek v účtovnom denníku Podvojné účtovníctvo
Neplátca DPH v Eur Plátca DPH v Eur
0-50 100,00 120,00
50-100 140,00 165,00
100-150 180,00 210,00
150-200 225,00 265,00
200-250 260,00 310,00
250-300 310,00 360,00
300-350 350,00 410,00
350-400 390,00 455,00
400-450 425,00 500,00
450-500 460,00 540,00
500-550 490,00 580,00
550-600 520,00 615,00
600-650 n/a 650,00
650-700 n/a 680,00
700-750 n/a 710,00
750-800 n/a 735,00
800-850 n/a 760,00
850-900 n/a 780,00
900 a viac dohodou

Mesačné paušály za zamestnancov

Počet zamestnancov Cena v Eur /osobu
do 10 15
od 11 do 20 13
od 20 do 40 11
Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421-948 997 016

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013 RKWEB - tvorba web stránok