• Zamerajte sa

    na biznis,

    účtovníctvo

    zverte nám ...

  • Riadiť môžme len to, čo môžme merať

  • Pomáhame Vám rásť

top_border_box

Účtovníctvo, poradenstvo, reporting ...

uctovnictvo

Účtovníctvo a mzdy

Klient si môže vybrať, či chce vedenie účtovníctva úplne prenechať na nás alebo či uprednostňuje samostatné vedenie účtovnej agendy a potrebuje len supervízovanie účtovníctva alebo ... VIAC INFO
sluzby

Ekonomické poradenstvo

Poradenstvo poskytujeme v oblasti: účtovníctva, personalistiky a daní, spracovania finančných analýz podniku a reportov, poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov pri zakladaní, ... VIAC INFO
zakladanie firiem

Zakladanie firiem

Neznalosťou legislatívy, príslušných právnych predpisov a absenciou skúseností sa môže proces založenia spoločnosti výrazne predĺžiť a predražiť. Využitím našich služieb Vás ... VIAC INFO
sprava firiem

Správa firiem

Správa firiem, tzv. (Fiduciary Service) je typ služby, pri ktorej zabezpečujeme komplexnú správu spoločnosti na základe inštrukcií klienta. Služba zahŕňa vedenie firmy a spracovanie ... VIAC INFO
predaj firiem

Predaj firiem

Založenie spoločnosti štandardne trvá tri týždne, prípadne dlhšie. V prípade okamžitej potreby podnikania je však možné kúpiť si už hotovú založenú spoločnosť (Ready-made ... VIAC INFO
reporting

Reporting

Na to aby sme boli schopní realizovať správne rozhodnutia o ďalšej existencii, výkonnosti, prípadne rozvoji firmy musíme byť schopní čítať a porozumieť finančným výkazom. Preto je ... VIAC INFO
Bot_border_box
top_border_box
certifikat
Bot_border_box
top_border_box

Daňový kalendár

10.1.2017

Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO

25.1.2017

Priznanie k dani z pridanej hodnoty, Kontrolný výkaz k DPH,  Súhrnný výkaz, (mesační plátci za december 2016, štvrťroční plátci za 4Q 2016)

31.1.2017

Preddavky na daň z motorových vozidiel (mesační plátci za január 2017)

31.1.2017

Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti (za január 2017)

31.1.2017

Preddavky na daň z príjmu (mesační plátci za január 2017)

+421- 905 777 974

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 13643/B | AccoFin Consulting s.r.o., 2013RKWEB - tvorba web stránok